újvári mária
Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
    év 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  szerző a b c d e f g h i j k l n o p r s t u ü v w z  
  tárgymutató 1 a b c d e f g h i j k n o ö p r s t u ü v x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -    
    890 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 871-890
 

*** Erdélyi fiatalok. A romániai magyar főiskolás ifjúság a az Erdélyi fiatalok című lappal áll a nyilvánosság elé. A romániai magyar főiskolás fiatalságnak feladata, hogy saját nemzedékének öntudatára ébredjen., [Szakcsoport: Sajtóügy. Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Főiskolás fiatalok. ], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 1-2.

LÁSZLÓ Dezső Az erdélyi magyar ifjúság lelki arca. [Cikk.], Az erdélyi magyar ifjúság világnézete, ideológiája, küldetése., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Főiskolás fiatalok. Világnézet.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 3-5.

DEMETER János Az erdélyi magyar ifjúság kapcsolatai a néppel. [Cikk.], Az erdélyi magyarság létérdeke a nép széles rétegeinek szervezése, nevelése. Nép és ifjúság egymásrautaltsága. Tereptanulmányozás. Székely Társaság ifjúsági csoportja, Dávid Ferenc Egylet, IKE, Katholikus Népszövetség Ifjúsági Szakosztálya., [Szakcsoport: Népnevelés. Egyesületek. Ifjúsági egyesületek.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 5-8.

FÁBIÁN Dániel [a budapesti Bartha Miklós Társaság ü.v. elnöke] Erdélyi magyar ifjúság feladata a kisebbségi autonómia területén. [Cikk.], A kisebbségi autonómia jogi biztosítása a magyar kisebbségi politika irányítóinak feladata. A fiatal generáció feladata, hogy a jogi autonómiát lelki, gazdasági és kulturális alapokra fektesse., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Autonómia. Magyar ifjúság.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 8-9

BIRÓ Sándor Új magyar föld. [Fiatal magyarok.], Új magyar öntudat. Bartha Miklós Társaság: "Új Magyar Föld" c. röpirata., [Szakcsoport: Nemzeti érzelmek. Hungarológia.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 10-12.

MIKÓ Imre Úttörő fiatalok. (Szlovenszkó magyar ifjúságának munkája a "Vetés" tükrében.). [Fiatal magyarok.], Csehszlovákiában a "Sarló"-ban tömörülők adják ki a "Vetés"-t. A felvidéki ifjúság célja a néppel való szorosabb kapcsolat: a regősmozgalom. Pozsonyi magyar egyetemi hallgatók MAKK egyesülete., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek. Csehszlovákia.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 12-14.

*** A "Vajdasági Írás" novemberi száma. [Fiatalok munkája.], Jugoszláviai magyar irodalmi lap. Szemle., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar irodalom. Magyar sajtó. Jugoszlávia.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 14.

LÁSZLÓ Dezső Dánér Lajos: Átkunk. Versek. (Kolozsvár, 1929. 8°. 56 oldal. Ára 40 Leu. A könyvet Nelovánkovits József tervezte.). [Fiatalok munkája.], Könyvismertető., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Versek.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 14.

JANCSÓ Elemér Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum egylet XVI-XIX. századi kéziratos énekeskönyvei. Erdélyi Tudományos Füzetek 20-ik szám. 1929. Kolozsvár. 26 oldal. [Fiatalok munkája.], Könyvismertető., [Szakcsoport: Magyar kultúra. Kéziratok. Énekeskönyvek.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 14-15.

BALÁZS Ferenc Bejárom a kerek világot. Útleírás: ötévi angliai, amerikai, japáni, indiai tapasztalatok gyűjteménye. Könyv megjelenési hír., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Útleírás.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 15.

DEBRECENI László Erdélyi református templomok és tornyok. 50 grafika. Könyvmegjelenési hír., [Szakcsoport: Művészettörténet. Építészet. Templomok.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 15.

LÁSZLÓ Dezső Bethlen Gábor keresztyén élete; Az erdélyi református egyház története. Két füzet. Könyvmegjelenési hír., [Szakcsoport: Keresztény egyházak. Református egyház.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 15.

M.I. Az unitárius ifjúság munkában. [Egyesületi élet.], A Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köre tevékenysége, tervei. Számos katolikus, református, evangélikus és zsidó tagja van. "Kévekötés" címmel az unitárius ifjúság önálló folyóirat megjelentetését tervezi., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 15.

*** Az IKE. (Ifjúsági Keresztyén Egyesület Kolozsvár. Református Theologia) ez évi szokásos szombat esti megbeszélései első ciklusában világnézeti kérdésekkel foglalkozott. [Egyesületi élet.], László József, Biró Sándor, László Dezső, Kristóf György, Ady Béla előadásai., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek. Világnézet. ], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 15.

*** A Róm. Kath. Népszövetség Ifjúsági Szakosztályának ezévi tevékenységéről. [Egyesületi élet.], A kuriák foglalkoztatták tulajdonképpen az ifjúságot: Márton András, Pataki József, Demeter János, Blédy Géza előadása., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 16

*** A Székelyek Kolozsvári Társaságának Ifjúsági Bizottsága...ismeretterjesztő előadásai. Előadók: Jancsó Béla, Biró Sándor, Szentimrei Jenő, Benedek Géza, Csögör Lajos, Demeter János, Gyallai Domokos, Pálffy László. [Egyesületi élet.], [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 16.

*** A Székely Társaság Ifjúsági Bizottsága január hó folyamán... tartandó előadásai: Előadók: Mikó Imre, Hexner Béla, Suba Károly. [Egyesületi élet.], [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 16.

*** Hányan vagyunk? Úgy tudjuk, hogy az idén hétszáznál is többen vagyunk beiratkozva az egyetemre... [Egyesületi élet.], [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Statisztika.], I. évf., 1930, 1. szám, (január), p. 16.

BALÁZS Ferenc Nép, nemzet, faj. [Viták, hozzászólások.], E fogalmak tisztázása. Erdélyi példák., [Szakcsoport: Hungarológia. Nemzeti érzelmek.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 17-18.

PÉTERFFY Jenő Az erdélyi magyar ifjúság jövője. [Viták, hozzászólások.], Három életbevágó problémát vet fel: pályaválasztás, elhelyezkedés, az egyetemi ifjúsági egyesület szükségessége., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Főiskolás fiatalok. Pályaválasztás. Elhelyezkedés.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 18-20.

JANCSÓ Elemér Miért kell ismernünk a magyar irodalmat? [Viták, hozzászólások.], "Az irodalom mindig a faji öntudat legfőbb hordozója volt." Az erdélyi irodalom értékeit a középiskola nem tudta bekapcsolni nevelési programjába. Meg kell szervezni az iskolán kívüli irodalomtanítást is., [Szakcsoport: Magyar irodalom. Nevelés és oktatás. Iskolán kívüli nevelés és oktatás.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 20-23.

*** Az Országos Magyar Párt Diáksegélyezőjének Diákbizottságának tagjai: elnök: Papp Ferenc, titkár: Bélteky László, tagok: Herszényi Márta, Vajna Judit, Balogh Antal, Demeter Gyula, Nagy Zoltán, Mágori Jenő, Péterffy István. [Szakcsoport: Politikai pártok és mozgalmak. Főiskolás fiatalok. Diáksegélyezés.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 24.

*** Hogyan fogadták az "Erdélyi Fiatalok"-at? Lelkes sajtó-fogadtatás [Keleti Újság, Pásztortűz, Gyergyói Újság Patria, Ardealul] tanárok, pártvezetők előfizetése, sok önkéntes előfizetés gyűjtő., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Főiskolás fiatalok. Sajtóügy.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 24.

MIKÓ Imre Úttörő fiatalok. (Szlovenszkó magyar ifjúságának munkája a "Vetés" tükrében.). [Fiatal magyarok.], A pozsonyi egyetemen létrejött a magyar nyelv és irodalom tanszék. Folyik az önnevelés és a szemináriumi munka is. Működik: Orvosi szakcsoport, Bölcsészeti szakcsoport, Tanítói szakcsoport, Jogi szakcsoport. A Komensky Egyetemen, a Népszövetségi Főiskolás Liga alakuló ülésén, első ízben hangzott el magyar beszéd 300 különféle nemzetiségű egyetemista előtt Balogh Edgár szájából, aki a kisebbségi kérdésről szólt., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Főiskolás fiatalok. Nevelés és oktatás. Csehszlovákia.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 25-27.

JANCSÓ Béla Új magyar föld. [Fiatal magyarok.], A budapesti Bartha Miklós-Társaság II (októberi-novemberi-decemberi) számának ismertetése. Szerzők: Szabó Bertalan, Csebi Pogány Béla, Asztalos Miklós, Vass László, Duka Zólyomi Norbert, Balogh Edgár., [Szakcsoport: Sajtóügy.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 28.

- r. - Makkai Sándor: "Egyedül." Bethlen Gábor lelki arca. [A mi könyveink.], Könyvismertetés., [Szakcsoport: Hungarológia. Magyar történelem.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 28.

PARÁDI Kálmán Debreczeni László: Erdélyi református templomok és tornyok. [Fiatalok munkája.], Könyvismertetés., [Szakcsoport: Művészettörténet. Építészet. Templomok.], I. évf., 1930, 2. szám, (február)

JANCSÓ Béla Gagyi László novellái. [Fiatalok munkája.], Könyvismertetés., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Elbeszélések.], I. évf., 1930, 2. szám, (február)

CSÖGÖR Lajos László Dezső: Az erdélyi református egyház története. [Fiatalok munkája.], Népies nyelven, a nép és az ifjúság számára készült rövid egyháztörténet. Könyvismertetés., [Szakcsoport: Keresztény egyházak. Egyháztörténet. Református egyház.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 30.

MAY Károly [MAY, Karl] A beszélő bőr. ("Ifjú Erdély kiadása.). Nagy József fordításában és Nelovánkovits Józsefnek illusztrációival. [Fiatalok munkája.], Könyvismertető., [Szakcsoport: Világirodalom. Regény.], I. évf., 1930, 2. szám, (február), p. 30.

 
 
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék